Record details

Title
    Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Other titles
    Dvoufázový vývoj niobového titanitu z hedenbergitového skarnu v Písku, Moldanubikum, Český Masiv
Author
    Cempírek, Jan
    Houzar, Stanislav
    Novák, Milan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralogia - Special Papers
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 1
Pages
    1
Year
    2008
Thesaurus term
    marble
    Moldanubicum
    niobium
    skarn
    titanite
Keyword
    Bohemian
    Evolution
    Hedenbergite
    Massif
    Moldanubian
    Niobian
    Písek
    Skarn
    Stage
    Titanite
    Two
    Vein
    Zone
Abstract (in czech)
   Byl studován mineralogický, paragenetický a chemický vývoj asociace obsahující Nb-rutil ve skarnu z Písku.
Abstract (in english)
   Mineralogical, paragenetical and chemical evolution of Nb-titanite assemblage from skarn at Písek, Czech Republic was studied.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012