Record details

Title
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
Statement of responsibility
    Juraj Franců, Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník, František Hubatka, Eva Franců, Harald S. Poelchau
Other titles
    Continental Collision and the Tectonosedimentary Evolution of Foreland: Mechanics of Coupling and far-field Deformation (Un)Coupled, August 31-September 2, 2000, Amsterdam, Netherlands - Abstract volume (Variant.)
Author
    Franců, Eva
    Franců, Juraj, 1957-
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Poelchau, Harald S.
    Stráník, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 45, no. 3-4
Pages
    p. 227-228
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    paleoteplota
    pánev sedimentační
    ropa
    subsidence
    terciér
    vrásnění alpinské
    zralost
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Czech
    Fold
    Foreland
    Maturation
    Model
    Republic
    Subsidence
    Thermal
    Thrust
    Two-dimensional
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012