Record details

Title
    Typová analýza geofyzikálních dat
Statement of responsibility
    Zdeněk Kaláb, Lada Bubíková
Other titles
    Type Analysis of Geophysical Data
Author
    Bubíková, Lada
    Kaláb, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 53-61
Year
    1993
Notes
    2 tab., 2 diagr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    hornoslezská pánev
    interpretace dat
    matematické modelování
    model matematický
    průvodní jevy
    seizmika
    těžba pevných paliv
    zpracování dat
Subject category
    důlní otřes
    ostravsko-karvinská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Analýza
    Dat
    Geofyzikálních
    Typová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012