Record details

Title
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Other titles
    Type section of the Hradiště Formation at Nová Dědina by Frýdlant N.O. (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Author
    Skupien, Petr
    Švábenická, Lilian
    Vašíček, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Thesaurus term
    Silesian Unit, Hradoště Formation, Early hauterivian, nannofossils, noncalcareous dinoflagellate cysts
Keyword
    Česká
    Dědině
    Frýdlantu
    Hradišťského
    Jednotka
    Karpaty
    N.O
    Nové
    Profil
    Republika
    Slezská
    Souvrství
    Typový
    Vnější
    Západní
Abstract (in czech)
   Slezská jednotka - profil je tvořen tmavošedými jílovitými vápenci a vápnitými jílovci, stáří sedimentů spodní hauteriv na základě studia vápnitých nanofosilií.
Abstract (in english)
   Type section of the Hradiště Formation at Nová Dědina by Frýdlant N.O. (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014