Record details

Title
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Other titles
    Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic and their chemical composition
Author
    Dolejš, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2007, č. 1
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    geochemistry
    intrusive rocks
Keyword
    Barrandienského
    Chemismus
    části
    Hornin
    Intruzivních
    Proterozoika
    Sz
    Typy
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá typizací a geochemií intruzivních hornin v barrandienském proterozoiku
Abstract (in english)
   The paper focuses on intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic and their chemical composition
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012