Record details

Title
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
Statement of responsibility
    Jana Nedomová
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava17.-18.6. 2003 (Variant.)
Author
    Nedomová, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, mimoř. č.
Pages
    s. 105-106
Year
    2003
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    599
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza tvarová
    fylogeneze
    kenozoikum
    Mammalia
    paleontologie
    Rodentia
    zuby
Keyword
    1821
    Bobrovitých
    Castoridae
    čeleď
    Dentice
    GRAY
    Mammalia
    Rodentia
    Typy
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012