Record details

Title
    Typy krasových zvodní
Statement of responsibility
    Vladimír Panoš
Other titles
    Tipy karstovych vodonosnych plastov
    The types of karst aquifers
Author
    Panoš, Vladimír, 1922-2002
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium, Geologica. Geographica-geologica
Vol./nr.
    Roč. 92, č. 27
Pages
    s. 41-50
Year
    1988
Notes
    angl. a rus. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol. (Sbor. Prací Univ. Palackého (Olomouc), Geogr. Geol.)
Classfication no.
    556
Subject category
    geomorfologie, paleogeomorfologie
    hydrogeologie a hydraulické vlastnosti hornin
    všeobecná hydrogeologie
Keyword
    Krasových
    Typy
    Zvodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012