Record details

Title
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
Statement of responsibility
    Filip Stehlík
Other titles
    The reconstruction of the channel avulsion of the Berounka River from Zbraslav to Lahovice by using historical date
Author
    Stehlík, Filip
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 85-87
Year
    2006
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    551.4
    556
    912
    930
Conspectus category
    55
    556
    912
Subject group
    geologie regionální
    historie
    holocén
    koryto
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    mapa geologická
    paleoreliéf
    povodeň
    recent
    rizika geologická
    řeka
    soutok
    záplavová niva
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha-Zbraslav
Keyword
    12-42
    Avulze
    Berounky
    Dat
    Historických
    Koryta
    Lahovicemi
    Rekonstrukci
    Užití
    Zbraslav
    Zbraslaví
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012