Record details

Title
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts
Statement of responsibility
    Nikolaj P. Ščerbák, Bohuslav Cambel, Jevgenij N. Barnickij, Leonid M. Stepanjuk
Author
    Barnickij, Jevgenij N.
    Cambel, Bohuslav
    Stepanjuk, Leonid M.
    Ščerbák, Nikolaj P.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 4
Pages
    s. 407-414
Year
    1990
Notes
    1 tab., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    absolutní věk
    analýza hornin
    granodiorit
    jaderná pohoří
    Malá Fatra
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malá Fatra
Keyword
    Age
    Dubná
    Fatra
    Granitoid
    Mts
    Quarry
    Rock
    Skala-Malá
    U-Pb
Abstract (in czech)
   Stáří tonalitu z Dubné Skaly v Malé Fatře bylo určeno metodou U-Pb na zirkonech, separovaných z hornin. Získaná hodnota 333 mil. let odpovídá stanovení Rb-Sr metodou na většině vzorků z jaderných pohoří Západních Karpat. Je uvedeno průměrné složení granodioritů a tonalitů Malé Fatry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012