Record details

Title
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
Author
    Sýkorová, Ivana
    Vašíček, Z.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 8
Pages
    s. 31-32
Year
    2003
Notes
    Projekt: IAA3111103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Coal matter from the upper part of the Hradiště Formation of the Silesian unit of the profile Pindula (lower Cretaceous of the Western Carpathians)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    chemical composition
    macerals
    rank
Keyword
    Beskydy
    části
    Hmota
    Hradišťského
    Jednotky
    Karpat
    Křída
    Moravskoslezské
    Nejvyšší
    Pindula
    Profilu
    Slezské
    Souvrství
    Spodní
    Uhelná
    Vnějších
    Západních
Abstract (in czech)
   Článek obsahuje informace o prouhelnění, chemickém, petrologickém a prvkovém složení černouhelné hmoty z lokality Pindula.
Abstract (in english)
   Paper contains informations on rank, chemical, petrological and elemental composition of bituminous coal matter from the locality Pindula.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012