Record details

Title
    Uhelný průmysl v roce 1990
Statement of responsibility
    Karel Čadan
Author
    Čadan, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1
Pages
    s. 1-3
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí
Subject group
    ceny
    ekonomika surovin
    energetické suroviny
    financování
    uhlí
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    1990
    Průmysl
    Roce
    Uhelný
Abstract (in czech)
   Opatřeními dílčí ekonomické reformy od roku 1990 se zpřísňují podmínky hospodaření i pro uhelné státní podniky. Rok 1990 bude mít charakter přechodného období, v něm a dalších letech 9. pětiletky bude mít význam běžného usměrňování vývoje. Změny se týkají odvodu ze zisku, mzdové politiky, financování důlního podnikání a cen tuhých paliv. Novely příslušných hospodářských předpisů se připravují.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012