Record details

Title
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
Author
    Filák, P.
    Koscelník, Š.
    Martinec, Petr
    Uher, A.
Conference
    Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4.), Czech-Polish Geomechanical Symposium/2. : 00.02.1999 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
Pages
    s. 97-101
Notes
    Překlad názvu: Coal tonstein No.13a (037.1) in the Petřkovice Member (Ostrava-Formation) in the mine field Staříč, Paskov Mine
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    13a
    037.1
    Dobývacím
    Dolu
    Ostravského
    Paskov
    Petřkovických
    Prostoru
    Sloji
    Souvrství
    Staříč
    Tonstein
    Uhelný
    Vrstvách
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012