Record details

Title
    Uhlík, hodně uhlíku
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 92, č. 1
Pages
    s. 13-13
Year
    2013
Notes
    Rozsah: 1 s.
Subject category
    carbon
    climate change
    risk
Keyword
    Hodně
    Uhlík
    Uhlíku
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014