Record details

Title
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
Statement of responsibility
    Jan Jehlička
Other titles
    Carbonaceous substances in Barrandian Proterozoic rocks
Author
    Jehlička, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Pages
    s. 54
Subject group
    Algophytae
    Barrandien
    bitumeny
    břidlice černá
    metamorfóza
    organická substance
    proterozoikum
    přeměna organické hmoty
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kokšín (Plzeň-jih)
    Zbečno (Rakovník)
Keyword
    Barrandienu
    Horninách
    Látky
    Proterozoika
    Uhlíkaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012