Record details

Title
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
Statement of responsibility
    Lídia Turanová, Ján Turan, Vlastimil Kátlovský
Other titles
    Carbonates and geochemistry of black shales of the magnesite deposits in Carboniferous of the Spisko-gemerské rudohorie Mts.
Author
    Kátlovský, Vlastimil
    Turan, Ján
    Turanová, Lídia
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 3
Pages
    s. 259-265
Year
    1989
Notes
    9 obr., 6 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    553.5/.8
Subject category
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    geochemie sedimentárních hornin
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    karbon
    magnezit
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Bridlíc
    čiernych
    Geochémia
    Karbóne
    Ložísk
    Magnezitových
    Rudohoria
    Spišsko-gemerského
    Uhličitany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012