Record details

Title
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Other titles
    Coal-bearing capacity of the Upper Hrušov Member (Namurian) in the Czech part of the Upper Silesian Basin
Author
    Beneš, Luboš
    Hýlová, Lada
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Sivek, Martin, 1948-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    s. 116-119
Year
    2013
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    hornoslezská pánev
    karbon
    litostratigrafie
    mapa ložiska uhlí
    modelování
    uhelná sloj
    vrt průzkumný
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    části
    české
    Hornoslezské
    Hrušovských
    Namur
    Pánve
    Svrchních
    Uhlonosnost
    Vrstev
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014