Record details

Title
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Termination of complex research on the boreholes in Konice Paleozoic (NW part of Drahany Uppland)
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 54-55
Year
    1996
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    litologie
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentologie
    tektonika regionální
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Konice (Prostějov)
Keyword
    24-21
    Drahanské
    Jevíčko
    Komplexního
    Konickém
    Paleozoiku
    Sz
    Ukončení
    Vrchoviny
    Vrtů
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012