Record details

Title
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
Other titles
    Ultrabasic rocks of the basement below the Tertiary volcanites of the Doupovské hory Mts.
Author
    Mlčoch, Bedřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    serpentinite, chalcedony, silicite, birbirite, Mariánské Lázně Complex, Doupovské hory Mts.
Keyword
    Doupovských
    Hor
    Horniny
    Podloží
    Terciérních
    Ultrabazické
    Vulkanitů
Abstract (in czech)
   Ekvivalent mariánskolázeňského komplexu situovaný v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor vychází na povrch na malém území při jejich východním okraji. Ve fosilních zvětralinách serpentinitů byly nalezeny silicity a chalcedon.
Abstract (in english)
   Ultrabasic rocks of the basement below the Tertiary volcanites of the Doupovské hory Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014