Record details

Title
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Ultramafic xenoliths in basaltoids of south half of map-sheet 1:50 000 11-24 Žlutice (NW Bohemia)
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 153-154
Year
    1999
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    asociace minerální
    geologie regionální
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    mapa geologická
    ultrabazika
    xenolit
Geographical name
    Číhaná (Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
    Toužim (Karlovy Vary)
    Veselov (Karlovy Vary)
    Žlutice (Karlovy Vary)
Keyword
    1:50
    11-24
    000
    Bazaltoidech
    Jižní
    Listu
    Poloviny
    Ultramafické
    Xenolity
    Žlutice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012