Record details

Title
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
Statement of responsibility
    Martin Vlastník
Other titles
    Ultrasonic measurements for the pumping hydro-power plant Centro Cuba-Caracusey
Author
    Vlastník, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 5
Pages
    s. 145-147
Year
    1991
Notes
    3 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geoakustika
    interpretace dat
    mechanika zemin
    měření
    půda základová
    stavby vodní
    ultrazvuková karotáž
Geographical name
    Caracusey
    Kuba
Keyword
    Centro
    Cuba-Caracusey
    Hydroelektrárnu
    Měření
    Přečerpávací
    Ultrazvuková
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Caracusey byly provedeny tři druhy ultrazvukových měření: klasická ultrazvuková měření vrtných jader na neopracovaných vzorcích, bodová akustická karotáž vrtů a ultrazvukové měření vzorků určených pro zkoušky mechaniky hornin. K měření byla použita aparatura Ultrasonic Tester BP III firmy Steinkampf. Toto komplexní měření pomohlo stanovit vstupní hodnoty pro odhad vztahu dynamického a statického modulu pružnosti horninových typů na lokalitě. Zároveň ukázalo na širší možnosti využití této terénní metody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012