Record details

Title
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
Statement of responsibility
    Jan Daňhelka
Other titles
    Nejistota hydrologických předpovědí způsobená vstupující předpovědí srážek a jednoduchý pravděpodobnostní přístup k jejímu vyjádření pro povodí Labe
Author
    Daňhelka, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 53, no. 2
Pages
    p. 91-102
Year
    2005
Notes
    9 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    hydrologie
    meteorologie
    model matematický
    odtok
    povodeň
    povodí
    pravděpodobnost
    predikce
    srážky atmosférické
    zpracování dat
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Labe-povodí (Česko a Německo)
Keyword
    Approach
    Catchment
    Due
    Elbe
    Forecast
    Hydrological
    Inputting
    Labe
    Precipitation
    Probabilistic
    River
    Simple
    Uncertainty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012