Record details

Title
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
Statement of responsibility
    Petr Welser, Petr Waclawik, Ivan Hoch, Antonín Uher
Other titles
    Unique find of sphalerite on the ČSM Mine in Stonava (Czech Part of Upper Silesian Coal Basin)
Author
    Hoch, Ivan
    Uher, Antonín
    Waclawik, Petr
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 236-238
Year
    2005
Notes
    2 obr., 1 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    difrakce rentgenová
    důl
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    mineralogie topografická
    pískovce
    profil vrtný
    průzkum ložiska
    puklinatost
    sfalerit
    uhelná sloj
Geographical name
    Morava (Česko)
    Paskov (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Stonava (Karviná, Karviná)
Keyword
    ČSM
    Dole
    Nález
    Sfaleritu
    Stonavě
    Unikátní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012