Record details

Title
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček, Zdeněk Dvořák, Roman Skála
Other titles
    6th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Donovaly-Nízké Tatry, May 3-6, 2001 (Variant.)
Author
    Dvořák, Zdeněk
    Skála, Roman
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 13
Pages
    p. 126-127
Year
    2001
Notes
    1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    klinopyroxeny
    kvartér
    kvartér podkrušnohorských pánví
    melilit
    mineralogie topografická
    neogén
    oxidy
    porcelanit
    pyrometamorfóza
    severočeská pánev
    spraš
    štěrk
    uhelná sloj
    vápník
    železo
Geographical name
    ČR-Čechy
    Želénky (Teplice)
Keyword
    Assemblage
    Associated
    Basin
    Bohemian
    Brown
    Coal
    Czech
    Fire
    Fossil
    ĺelénky
    Mineral
    North
    Republic
    Seam
    Unusual
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012