Record details

Title
    Unusual types of secondary calcite from the Scarisoara Ice Cave, Bihor Mts., Romania
Author
    Hercman, H.
    Onac, B. P.
    Žák, Karel
Conference
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (5.). Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc (26.09.2005-29.09.2005 : Demänovská Dolina, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
Pages
    s. 118-122
Notes
    Překlad názvu: Zvláštní typy sekudárního jeskynního kalcitu ze zaledněné jeskyně Scarisoara, pohoří Bihor, Rumunsko
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bihor Mts., Romania
    cave
    cryogenic carbonate
    Scarisoara
Keyword
    Bihor
    Calcite
    Cave
    Ice
    Mts
    Romania
    Scarisoara
    Secondary
    Types
    Unusual
Abstract (in czech)
   Článek popisuje několik typů sekundárního jeskynního kalcitu ze zaledněné jeskyně Scarisoara v pohoří Bihor v Rumunsku. Kryogenní jeskynní karbonáty se tvoří vyloučení rozpuštěných složek roztoku při mrznutí krasových vod v jeskyni. Procesy vzniku kryogenního karbonátu jsou hodnoceny na základě terénního pozorování, studia poměrů stabilních izotopů uhlíku a kyslíku v karbonátu a datování pomocí členů uranových řad.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012