Record details

Title
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 128-130
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/94/0759, GA ČR
Keyword
    Aegiromena
    Barrandienu
    Brachiopoda
    Některých
    Ordoviku
    Rodu
    Rozpětí
    Stratigrafického
    Strophomenidina
    Upřesnění
    Zástupců
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012