Record details

Title
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
Statement of responsibility
    Jiří Bek
Author
    Bek, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 4
Pages
    s. 41-56
Year
    1993
Notes
    1 obr., 7 tab., 2 pl., 5 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    miospory
    profil vrtný
    sedimenty uhelné
    stefan
    taxonomie
    westphal
Geographical name
    ČR-Čechy
    Řisuty
Keyword
    Assemblages
    Basin
    Boreholes
    Carboniferous
    II
    Kladno
    Miospore
    Miospores
    Ři-22
    Ři-24
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012