Record details

Title
    Upper Cenozoic fluvial history in the Bohemian Massif
Other titles
    Fluviální historie svrchního kenozoika na území Českého masivu
Author
    Tyráček, Jaroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Quaternary International
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 2001
Pages
    17
Year
    2001
Thesaurus term
    Bohemian Massif, fluvial terraces, stratigraphy, Pliocene, Pleistocene
Keyword
    Bohemian
    Cenozoic
    Fluvial
    History
    Massif
    Upper
Abstract (in czech)
   Naúzemí Českého masivu byly identifikovány dvě periody fluviálního vývoje. Starší miocénní periodě patří akumulace štěrků zachovaných v přehloubených údolích a navysokých plošinách.Pro mladší období (pliocén-holocén) je typická tvorba terasových stupňovin. Vývoj je zřejmě kontrolován klimaticky podmíněným střídáním erozních a akumulačních fází.
Abstract (in english)
   Two periods of fluvial development are defined in the BM uplands. The older Miocene period is characterised by large gravel bodies, up tp 100 m thick, filling overdeepened valleys or forming gravel spreads upon high plateaux. The younger development, typically terraced Upper Pliocene-Holocene fluvial record, is believed to be driven by climatically controlled alternation of erosion and accumulation phases.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014