Record details

Title
    Upper crustal structure of the western Corinth Gulf, Greece, inferred from arrival times of the January 2010 earthquake sequence
Statement of responsibility
    Oldřich Novotný, Efthimios Sokos, Vladimír Plicka
Author
    Novotný, Oldřich, 1942-
    Plicka, Vladimír, 1971-
    Sokos, Efthimios
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 4
Pages
    p. 1007-1018
Year
    2012
Notes
    7 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
Subject group
    geologie strukturní
    kůra zemská
    modelování
    rychlost elastických vln
    seizmologie
    zemětřesení
    zlom aktivní
    zóna riftová
Geographical name
    Korintský záliv-oblast (Řecko)
    Řecko
Keyword
    2010
    Arrival
    Corinth
    Crustal
    Earthquake
    Greece
    Gulf
    Inferred
    January
    Sequence
    Structure
    Times
    Upper
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014