Record details

Title
    Upper mantle beneath the Eger Rift (Central Europe): plume or asthenosphere upwelling?
Author
    Achauer, U.
    Babuška, Vladislav
    Plomerová, Jaroslava
    Vecsey, Luděk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 169, č. 2
Pages
    s. 675-682
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/04/0748, GA ČR3cav_un_auth*0000923
    Překlad názvu: Svrchní plášť pod Oháreckým riftem (střední Evropa): pluma nebo vyklenutí astenosféry?
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Eger Rift
    seismic anisotropy
    seismic tomography
Keyword
    Asthenosphere
    Beneath
    Central
    Eger
    Europe
    Mantle
    Plume
    Rift
    Upper
    Upwelling
Abstract (in czech)
   Předkládáme první výsledky teleseismické tomografie s vysokým rozlišením a seismické anisotropie systému litosféra-astenosféra pod západní částí Českého masívu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013