Record details

Title
    Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland
Author
    Kolínský, Petr
    Řezba, Karel
Conference
    Czech-Polish-Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics (31. : 24.07.2007-27.07.2007 : Janov nad Nisou, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics
Pages
    S. 39-44
Notes
    Překlad názvu: Rychlost S-vln v nejsvrchnější kůře z povrchových vln generovaných zemětřesením v Lubinu o M4.1
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    group velocity dispersion curves
    rayleigh wave
    rockburst
Keyword
    Crust
    Earthquake
    Generated
    Lubin
    M4.1
    Poland
    S-wave
    Surface
    Uppermost
    Velocities
    Waves
Abstract (in czech)
   Studujeme Rayleighovy vlny generované zemětřesením v Lubinu. Za použití programu SVAL je vypočten model rychlostí S vln.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012