Record details

Title
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
Statement of responsibility
    Jiří Bulandr, Jiří Poláček
Author
    Bulandr, Jiří
    Poláček, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 216-223
Notes
    6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    553
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola zrudnění
    ložiska rudní
    ložisko stratiformní
    mezinárodní spolupráce
    rudy W
    technologie
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Mongolsko
Keyword
    Chajrchan
    Ložiska
    Ongon
    Poloprovozní
    Rudy
    Technologie
    Upravitelnost
    úpravy
    Výzkum
    Wolframitové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012