Record details

Title
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
Author
    Procházka, Petr
    Skořepová, Jiřina
    Vencovský, Miloš
Conference
    Conference of Experimental Stress Analysis (32. : 30.05.1994-02.06.1997 : Janov u Liberce, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
Pages
    s. 178-180
Notes
    editor:Česká společnost pro mechaniku-odborná skupina EAN
    Projekt: IA34654, GA AV ČR
Keyword
    Horninového
    Kombinovaného
    Masivu
    Metodou
    Modelování
    Napjatosti
    Určení
    Změn
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012