Record details

Title
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
Statement of responsibility
    Jiří Zikeš, Petr Welser
Author
    Welser, Petr
    Zikeš, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 4
Pages
    s. 299-301
Year
    2009
Notes
    3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
Conspectus category
    549
Subject group
    aktinolit
    amfibol obecný
    amfibolit
    asociace minerální
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    pseudomorfóza
    sběratelství
    složení chemické
    uralitizace
Geographical name
    Čechy jižní (Česko)
    Olešnice (České Budějovice, Trhové Sviny)
Keyword
    Olešnice
    Svinů
    Trhových
    Uralit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012