Record details

Title
    Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
Statement of responsibility
    Igor Rojkovič, Ján Král, Vlastimil Kátlovský, Juraj Pavlovič
Author
    Kátlovský, Vlastimil
    Král, Ján
    Pavlovič, Juraj
    Rojkovič, Igor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    s. 105-110
Year
    1991
Notes
    12 fot., 3 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    metody radioanalytické
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oxidy
    perm
    ryolit
    U (uran - 92)
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Distribution
    Gemeric
    Northern
    Permian
    Rocks
    Uranium
    Volcanic
    Volcanoclastic
Abstract (in czech)
   Metodou rozpadových stop (fission tracks) byla studována distribuce uranu v permských vulkanitech severního gemerika. Uran je vázán zejména v U-Ti-oxidech. V ryolitech a jejich tufech jsou obsahy uranu vyšší než v andezitech a dacitech. Je diskutován vztah mezi distribucí uranu v horninách a mineralizací U-Mo-Cu v permu gemerika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012