Record details

Title
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
Statement of responsibility
    Jakub Plášil a Jaromír Tvrdý
Other titles
    Uranopilite and jáchymovite from the Horní Slavkov uranium deposit
Author
    Plášil, Jakub
    Tvrdý, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    4
    s. 61-64
Year
    2008
Notes
    2 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    mřížkové parametry
    rudy U
    sběratelství
    složení chemické
    sulfáty
    uranopilit
Thesaurus term
    Czech Republic
    Horní Slavkov
    jáchymovite
    uranopilite
    uranyl minerals
Geographical name
    Čechy západní (Česko)
    Horní Slavkov (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    Horní
    Jáchymovit
    Ložiska
    Slavkov
    Uranopilit
    Uranového
Abstract (in czech)
   Uranopilit z Horní Slavkova vytváří žluté krystalické agregáty z tence tabulkovitých krystalů o velikosti do 0.5 mm. V rentgenovém práškovém záznamu uranopilitu z Horního Slavkova bylo zjištěno několik difrakcí, které odpovídají jáchymovitu. Obě fáze představují supergenní minerály uranylu, které vznikají jako in-situ alterační produkt z primárních minerálů uranu.
Abstract (in english)
   Uranopilite from Horní Slavkov forms yellow crystalline aggregates of thick tabular crystals up to 0.5 mm. In the X-ray powder diffraction pattern of uranopilite from Horní Slavkov few diffractions belonging to jáchymovite were found. Both phases represent supergene uranyl minerals formed as in-situ alteration products of primary uranium minerals.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    16. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012