Record details

Title
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
Statement of responsibility
    Pavel Černý, Petr a Radka Hofmanovi
Author
    Černý, Pavel, 1949 led. 4.-
    Hofman, Petr
    Hofmanová, Radka
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    s. 45-61
Year
    2009
Notes
    1 obr., 10 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    622.3
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    Barrandien
    důl opuštěný
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    moldanubikum Šumavy
    rudy U
    sběratelství
    středočeský pluton
Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Horažďovice-oblast (Česko)
    Klatovy-oblast (Česko)
    Nahošín (Strakonice, Strakonice)
    Strakonice-oblast (Česko)
Keyword
    Čech
    Jihozápadních
    Mineralizace
    Oblasti
    Uranová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012