Record details

Title
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
Other titles
    Uranium mineralization in the quarternary solifluxiun flow of the Javorník deposit outcrop (Rychlebské Mt., Czech Rep.)
Author
    Goliáš, Viktor
    Plášil, Jakub
    Škácha, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2006
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
Thesaurus term
    glacial erosion
    Javorník deposit
    secondary minerals
    solifluxion
    uranium
Keyword
    Hory
    Javorník
    Kvartérním
    Ložiska
    Mineralizace
    Proudu
    Rychlebské
    Soliflukčním
    Uranová
    Výchozu
Abstract (in czech)
   Geofyzikálně byl zjištěn tvar tělesa aktivních svahovin. Zkoumány přítomné minerály.
Abstract (in english)
   The shape of soil radioacive body was observed geophysically. Present minerals was investigated.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012