Record details

Title
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
Statement of responsibility
    Alexandr Martaus
Author
    Martaus, Alexandr
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 6
Pages
    s. 492-496
Year
    2007
Notes
    4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    ložisko žilné
    mineralogie topografická
    minerály uranu
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    parageneze
    rudy U
    uraninit
    uranofán
Geographical name
    Horní Hoštice (Jeseník, Jeseník)
    Morava (Česko)
Keyword
    Horách
    Horních
    Hoštic
    Jelení
    Ložisko
    Rychlebských
    Uranové
    Vrch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012