Record details

Title
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
Statement of responsibility
    Břetislav Adamus, Jaroslav Jiránek
Other titles
    Uranium collections at the Prof. F. Pošepný's geological pavilion at the Mining University in Ostrava
Author
    Adamus, Břetislav
    Jiránek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 22-23
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    historie geologie
    radioaktivní suroviny
    sbírka
    suroviny radioaktivní
    školství
Keyword
    Báňské
    Fakultě
    Geologickém
    Hornicko-geologické
    Ostravě
    Pavilonu
    Pošepného
    Prof
    Sbírky
    školy
    Uranové
    Vysoké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012