Record details

Title
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, Drahoš Šikola, Daniel Holéczy
Other titles
    Uranium secondary minerals from the Rožná uranium deposit in western Moravia
Author
    Holéczy, Daniel
    Pauliš, Petr, 1956-
    Šikola, Drahoš
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 1
Pages
    s. 87-89
Year
    1994
Notes
    1 diagr., 1 pl., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    karbonáty
    ložiska rud
    minerály
    minerály sekundární
    moravské moldanubikum
    radioaktivní suroviny
    sulfáty
    suroviny radioaktivní
Subject category
    minerály uranu
    sekundární minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Rožná
Keyword
    Ložiska
    Minerály
    Moravě
    Rožná
    Sekundární
    Uranové
    Uranového
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012