Record details

Title
    Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
Other titles
    Occult precipitation and chemistry of small mountain catchment
Author
    Fottová, Daniela
    Šír, Miloslav
    Tesař, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005
Notes
    Akce: 2005/09/14 ; Praha
Thesaurus term
    occult precipitation, cloud, fog, mountainous regions, pollutants
Keyword
    Chemismus
    Horského
    Malého
    Povodí
    Srážky
    Usazené
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá významem usazených srážek z větrem hnané nízké oblačnosti a mlhy na vegetační porost ve vybraných horských oblastech České republiky (Šumava, Jizerské hory a Krkonoše). Je podrobně popsána experimentální síť a odběrová zařízení pro odběr vzorků vody z mlhy a nízké oblačnosti. Pozornost je věnována zejména hodnocení množství vody a znečišťujících látek vstupujících do sledovaných oblastí formou usazených srážek.
Abstract (in english)
   Occult precipitation and chemistry of small mountain catchment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014