Record details

Title
    Use of layers mass abundance diagram for mining amount and quality assumption in current excavation of blocks with various level of underground mining-out
Other titles
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí