Record details

Title
    Use of the X-ray fluorescence spectrometer (SPEKTRO X-test) for nondestructive analysis of heavy elements
Other titles
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků