Record details

Title
    Usměrnění kónických schránek tentakulitů a vnitřní vlnění ve vodním prostředí
Other titles
    Orientation of the conical tests of tentaculites: internal waves in aqueous environment