Record details

Title
    Utilisation of organic substances (composts) in the remediation of waste dumps in North Bohemian Brown Coal Basin
Other titles
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi