Record details

Title
    Utilisation of the image analysis method for the detection of the morphological anisotropy of calcite grains in marble
Author
    Kožušníková, Alena
    Obara, B.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Computational Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 4
Pages
    s. 275-281
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA105/04/1019, GA ČR
    Překlad názvu: Využití metody obrazové analýzy ke stanovení morfologické anizotropie zrn kalcitu v mramoru
    Rozsah: 7 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory projektu mezi UGN AV ČR a IMG PAN Krakow (NP29)
Subject category
    calcite grains
    image analysis
    morphological anisotropy
Keyword
    Analysis
    Anisotropy
    Calcite
    Detection
    Grains
    Image
    Marble
    Method
    Morphological
    Utilisation
Abstract (in czech)
   V článku je popsán postup a použití algoritmu automatické obrazové analýzy pro detekci a morfologickou analýzu zrn kalcitu. Vytvořeným postupem byl analyzován soubor barevných obrazů, získaných pomocí optického polarizačního mikroskopu z orientovaných výbrusů a stanovena morfologická anizotropie zrn kalcitu v mramoru.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012