Record details

Title
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
Statement of responsibility
    Miluše Hlavatá, Zuzana Viestová
Author
    Hlavatá, Miluše, 1954-
    Viestová, Zuzana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 3
Pages
    p. 348
Year
    2010
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    62.002.8
Conspectus category
    502
Subject group
    elektrárenský popílek
    odpad pevný
    rekultivace
    studie experimentální
    suroviny druhotné
    území poddolované
Geographical name
    Česko
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Land
    Mixtures
    Reclamation
    Technical
    Utilization
    Waste
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 12. 2010
Import date
    8. 8. 2012