Record details

Title
    Utilization of waste in production of building materials
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    The studies: Utilization of waste in production of building materials and application of geopolymer composites for purposes of renovation and restoration of relics
Pages
    S. 7-66
Notes
    Překlad názvu: Využití odpadů při výrobě stavebních hmot
    Rozsah: 60 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    building materials
    geopolymer composites
    waste
Keyword
    Building
    Materials
    Production
    Utilization
    Waste
Abstract (in czech)
   Studie zaměřená na využití odpadů při výrobě stavebních hmot.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012