Record details

Title
    Utilization of waters in rural region by anglers - motivation and conflicts
Author
    Kallabová, Eva
    Navrátil, J.
    Navrátilová, J.
Conference
    CONGEO 2007 - Regions, Localities and Landscapes in New Europe (27.08.2007-31.08.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Regions, Localities and Landscapes in New Europe
Pages
    S. 42-43
Notes
    Překlad názvu: Využívání vodní složky rurálního prostoru sportovními rybáři - motivace a konflikty
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    anglers
    sport fishing
    Třeboňsko region
    water management
Keyword
    Anglers
    Conflicts
    Motivation
    Region
    Rural
    Utilization
    Waters
Abstract (in czech)
   Turismus je považován za jeden z nástrojů rozvoje rurálního prostoru; sportovní rybářství (součást ekoturismu) pak může být vhodnou formou jeho udržitelného rozvoje. Nabídka aktivit spojených se sportovním rybolovem je v České republice velmi diversifikovaná, ale na druhé straně je velmi málo informací o jejích konzumentech. Cílem příspěvku je odhalit míru vlivu selektivních faktorů, motivaci a percepci konfliktů mezi nabídkou a poptávkou těchto služeb. Výzkum byl prováděn na modelové oblasti Třeboňska.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012