Record details

Title
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
Author
    Jiránková, E.
    Mikoláš, M.
    Waclawik, Petr
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012 (51. : 16.10.2012-18.10.2012 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012
Pages
    S. 1-8
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Configuration of the subsidence through and evaluation of rigid overlaying strata failure in the mining processes of coal seams 38,39 and 40 in the 9th block of Karvina Mine, Lazy Plant
    Rozsah: 8 s. : C
    Sborník anotací + příspěvky na CD Příspěvek V11
Subject category
    Karviná Mine
    Lazy
    miming
Keyword
    38
    39
    40
    Dobývání
    Dolu
    Hodnocení
    Karviná
    Kotliny
    Kře
    Lazy
    Nadloží
    Pevného
    Poklesové
    Porušování
    Průběhu
    Slojí
    Utváření
    Závod
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá časoprostorovým utvářením poklesové kotliny v oblasti 9. kry dobývacího prostoru Dolu Karviná, závod Lazy. Součástí příspěvku je hodnocení porušování nadloží dobývaných slojí. Pro účely tohoto hodnocení je využit záznam registrovaných významných seismologických jevů.
Abstract (in english)
   The paper focuses on the spatio-temporal formation of the subsidence trough in area 9th block of the mining area Karvina Mine, Lazy. The paper is assessment of the failure of overlying strata of the exploited seam. For purposes of this assessment is utilized to record registered significant seismological events.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014